Sökning: "patografi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet patografi.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser efter att ha blivit diagnositiserad med hiv : En littraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johnsson; Stina Lidbacken; [2019]
  Nyckelord :Diagnos; Hiv; Patografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med psykossjukdomar upplever att vara inlagda inom den psykiatriska slutenvården : En innehållsanalys baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Patricia Ynner; Anna Eliasson; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; kommunikation; patografi; psykiatrisk slutenvård; psykossjukdom; mellanmänskliga relationer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En psykossjukdom är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras med tillkommande symtom som vanföreställningar, hallucinationer samt förvirring. Vårdpersonal har generellt en sämre attityd mot patienter med psykossjukdomar och det finns begränsad med forskning om hur patienterna upplever detta. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Bolin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsbar; cancersjukdom; kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; patografi; upplevelse; vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av panikångest : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sofie Larsson; Eleonora Brunström; [2018]
  Nyckelord :omvårdnad; kvalitativ; kvinnor; panikattack; panikångest; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Panikångest kännetecknas av återkommande panikattacker som efterföljs av stark rädsla, ångest samt beteendeförändring hos den drabbade. Panikångest drabbar fler kvinnor än män och kan leda till försämrad livskvalitet. Tio procent av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av en panikattack. LÄS MER