Sökning: "patriarchal structures"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden patriarchal structures.

 1. 1. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER

 2. 2. En ros är en ros, men inte här. Här måste den betyda någonting. : En multimodal kritisk diskursanalys av patriarkala strukturer i reality-tv och en fiktiv dystopi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sanna Jonsson; Elvira Joelsson; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; feminism; reality-tv; fictional dystopia; MCDA; genus; feminism; reality-tv; fiktiv dystopi;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys mellan ett reality-program och en fiktiv dystopi. Studien syftar till att undersöka hur underliggande maktstrukturer tar sig uttryck i belöningar och bestraffningar. LÄS MER

 3. 3. Chokladfabriken i Kalmar 1940-1960 : Kvinnors löner och fackliga medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Hjertqvist; [2020]
  Nyckelord :Class position; gender labor; patriarchal; subordination; klassposition; genusarbetsdelning; patriarkal; underordning.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and illustrate the working conditions of the female workers as well as their opportunity for trade-union participation from a gender and class perspective. This examination is based upon protocols spanning between the years 1940 and 1960. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR RÖSTAR FLER MÄN ÄN KVINNOR PÅ HÖGERPOPULISTISKA PARTIER? En studie kring kulturell backlash påverkan på könsgapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikie Håkansson de Leeuw; [2019-09-24]
  Nyckelord :European radical right parties; cultural backlash; populism; gender; gender gap; voting behaviour;

  Sammanfattning : In most of the countries in Europe it exists a substantial overrepresentation of men voting for right wing populist parties. This paper focuses on understanding why these parties attract more men than women. LÄS MER

 5. 5. Femicide - ett brott mot de mänskliga rättigheterna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Cecilia Palacios Persson; [2019]
  Nyckelord :Femicide; mänskliga rättigheter; kvinnors rättigheter; våld mot kvinnor; patriarkala strukturer; makt;

  Sammanfattning : Violence against women is a widespread global problem and a violation of human rights. An estimated 35% of all women in the world have been subjected to physical and/or sexual violence, and the perpetrator in the majority of cases has been a current or former partner. LÄS MER