Sökning: "patriarchy"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet patriarchy.

 1. 1. Men, Machos and Masculinity – A Qualitative Study on how Bolivian Women’s Organizations Approach Gender and Masculinities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Pedersen; [2020]
  Nyckelord :feminism; indigeneity; masculinity norms; hegemonic masculinity; patriarchy; gender equality; machismo; decolonial feminism; new masculinities; Bolivia.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines understandings of gender with an emphasis on masculinities among Bolivian feminist and women´s organizations. The specific aim has been to find out to what extent their understandings of gender include masculinities, and if so, what are their agendas and political positionings in relation to their work with men and boys. LÄS MER

 2. 2. Kvinnoförtrycket i virtuella spelvärlden : “Vi är som slagpåsar” - En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevelser av spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denis Mehmeti; Devin Radianu; [2020]
  Nyckelord :Sociology; subordination; power relations; gender; misogyny; male dominance; Sociologi; underordning; maktrelationer; genus; misogyni; manlig dominans;

  Sammanfattning : This essay is based on a study that presents the result of interviews directed at women who are integrated in the gaming community. The purpose is to get clarification on the topic about how women experience gaming and if they are treated differently than men in the community. LÄS MER

 3. 3. Systerskap Ett möjligt motstånd?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Pelin; [2020]
  Nyckelord :Systerskap; dekolonialisering; intersektionalitet; självreflexivitet; motstånd; feminism; patriarkat; solidaritet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid där vi kan se en fördjupning av den patriarkala ordningen, vilket tar sig uttryck i militärisering och nationalistiska rörelsers framfart. Kvinnliga relationer, i form av systerskap och kvinnosolidaritet, studeras som ett möjligt motstånd denna utveckling. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter eller menskligarättigheter? : Chaupadi-traditionens efterverkningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Ulfsdotter Lilja; [2020]
  Nyckelord :Chaupadi; gender order; patriarchy; shame stigma; Chaupadi; könsmaktsordning; patriarkatet; skam; stigma;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka och kartlägga från ett genusperspektiv hur en könsmaktsordning och patriarkala strukturer påverkar och bidrar till att traditionen chaupadi följs. Det är en tradition där kvinnan antas vara oren och bringar otur kring sin omgivning och bör därför i vissa fall bo i en menshydda under sin menstruation. LÄS MER

 5. 5. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER