Sökning: "pattern recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden pattern recognition.

 1. 1. Anpassning av mobilnotifikationer med hjälp av maskininlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Diana Saveh; [2019]
  Nyckelord :Human-mobile-interaction; Java; machine learning; AI;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to answer the question whether it is possible to obtain notifications that work with the user, instead of against, which can be experienced as stressful and bothersome. To decrease the stressful notifications an application was created which acted as a notification control. LÄS MER

 2. 2. Kampen mot missbruk : Socialarbetarnas upplevelser av arbete medklienter som har missbruksproblematikAmanda Gliszczynska

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Gliszczynska; [2019]
  Nyckelord :substance abuse; drug-abuse; alcohol-abuse; social worker; cooperation; recognition; missbruk; missbruksproblematik; socialarbetare; samverkan; erkännande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetares arbete med klienter som harmissbruksproblematik ser ut. I studien används kvalitativ metod för att uppnå syftet genom attintervjua sju verksamma socialarbetare med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Visualization and Classification of Neurological Status with Tensor Decomposition and Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Thi Pham; [2019]
  Nyckelord :Stress assessment; physiological signals; biosensors; tensor decomposition; feature visualization; machine learning;

  Sammanfattning : Recognition of physical and mental responses to stress is important for stress assessment and management as its negative effects in health can be prevented or reduced. Wearable technology, mainly using electroencephalogram (EEG), provides information such as tracking fitness activity, disease detection, and monitoring neurologicalstates of individuals. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad mönsterigenkänning av stenmurar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Adam Bergström; David Larsson; [2019]
  Nyckelord :Automatic Pattern Recognition; Stone Walls; Dense Forest; LiDAR; SPL100; Automatisk mönsterigenkänning; Stenmurar; Tät skog; Li-DAR; SPL100;

  Sammanfattning : Automated pattern recognition of stone walls, within both point cloud and image processing, can help identify previously inaccessible areas than with only image pro-cessing. This is important as stone walls are biotopes and serve as structures and have ecological functions for both plants and animals. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of quantification methods for inclusion distribution in clean steel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felicia Fröjd; [2019]
  Nyckelord :Large area scanning; high frequency ultrasonic testing; light optical evaluation; inclusion distribution;

  Sammanfattning : Ovako products are in many cases used in high fatigue applications. Currently Ovako use ultrasonic evaluation at 10 MHz as a volumetric method for inclusion control. This study intends to investigate two new methods for quantification of micro inclusions. LÄS MER