Sökning: "paul andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden paul andersson.

 1. 1. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Stadsförnyelse och makt - en fallstudie om stadsförnyelseprojektet DrottningH i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Christoffer Andersson; [2018]
  Nyckelord :Helsingborg; Neoliberal Planering; Social Planering; Medborgardialoger; Maktrelationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Helsingborg is currently (2018) conducting a city rejuvenation project in which it aims to densify and rejuvenate as well as increase the social status of the million programme neighbourhood Drottninghög. As Paul Stouten points out, neighbourhood rejuvenation can be used as a strategy to displace citizens with undesired social and economic status. LÄS MER

 3. 3. Åter till eleven - Hur återkoppling uttrycks och upplevs i en pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Andersson; My Vallentin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; BFL; kamratrespons; stöttning och återkoppling;

  Sammanfattning : Bedömning av elevers kunskaper och färdigheter har under decennierna har gått från att vara en bedömning av lärande, till en bedömning för lärande. Skolverket (2016) menar att Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till elevers lärande. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Budget Support on Private Sector Credit in Malawi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Magdalena Andersson Paul; [2017-07-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Automaticity in L2 learning: Correlation between vocabulary proficiency and response time in word recognition

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Signe Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Vocabulary proficiency; Response time; Automaticity; English; Second Language Acquisition; Paul Nation; Frequency levels; Coefficient of Variation.;

  Sammanfattning : Automaticity (in this essay defined as short response time) and fluency in language use are closely connected to each other and some research has been conducted regarding some of the aspects involved. In fact, the notion of automaticity is still debated and many definitions and opinions on what automaticity is have been suggested (Andersson,1987, 1992, 1993, Logan, 1988, Segalowitz, 2010). LÄS MER