Sökning: "paul persson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden paul persson.

 1. 1. A Mother's Failure : An Analysis of Mrs. Morel in D.H. Lawrence's Sons and Lovers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oskar Persson Brunsell; [2020]
  Nyckelord :Sons and Lovers; Mothering; D.H. Lawrence; Oedipus Complex; Psychoanalysis;

  Sammanfattning : D.H. Lawrence’s novel Sons and Lovers, written in 1913 is an autobiographical novel that captures the Morel’s disharmonious family situation. Critics have many times looked at Mr. LÄS MER

 2. 2.  IT in auditing : A descriptive study about IT-tool usage, IT knowledge, and the future digital environment for auditors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paul Persson-Holmes; Pontus Lyngsten; [2020]
  Nyckelord :IT-tools; Computer Assisted Auditing Techniques CAAT ; IT-knowledge; Digitalisation; Advanced technologies; Software.;

  Sammanfattning : The audit industry is under a digital transformation where various IT-tools are being frequently used by auditors at different experience levels. It is almost impossible to perform an audit with good results without using any IT-tools. LÄS MER

 3. 3. "Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg" : En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Persson Hallström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet. LÄS MER

 4. 4. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 5. 5. Utveckling av testrigg för långtidskörning av häcksax

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :David Paul; Philip Rosén; [2017]
  Nyckelord :Testrigg; långtidstest;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har framtagit koncept för en testrigg ämnad till långtidstester av batteridrivna häcksaxar. Detta utfördes då Husqvarna AB var i behov av en testrigg som har möjlighet att belasta batteridrivna häcksaxar under körning, då befintlig testrigg enbart kan låta häcksaxen köra utan extern belastning. LÄS MER