Sökning: "paul persson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden paul persson.

 1. 1. "Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg" : En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Persson Hallström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet. LÄS MER

 2. 2. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 3. 3. Utveckling av testrigg för långtidskörning av häcksax

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :David Paul; Philip Rosén; [2017]
  Nyckelord :Testrigg; långtidstest;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har framtagit koncept för en testrigg ämnad till långtidstester av batteridrivna häcksaxar. Detta utfördes då Husqvarna AB var i behov av en testrigg som har möjlighet att belasta batteridrivna häcksaxar under körning, då befintlig testrigg enbart kan låta häcksaxen köra utan extern belastning. LÄS MER

 4. 4. Kan staten mörka en nedskärning? - En fallstudie om hur resursurholkningen av högre utbildning kan förstås som en medveten nedskärning av välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Persson; [2016]
  Nyckelord :Välfärdsstaten; mörkning; högre utbildning; resurstilldelningssystem; nedskärning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explain the erosion of funding of higher education in Sweden as a retrenchment of the welfare state. The theoretical foundation of the analysis is a specific part of Paul Pierson’s theory The New Politics of the Welfare State, which concerns retrenchment by obfuscation. LÄS MER

 5. 5. Brain Gym® - En väg till ökad självkännedom i lärandesituationer? En studie vid Musikhögskolan i Malmö utifrån ett lärar- och studentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christoffer Persson; [2008]
  Nyckelord :Brain Gym; lärande; kinesiologi; fysiologi; neurologi; dominansprofil; rörelse; hjärnan; hemisfärdominans; learning; kinesiology; physiology; neurology; dominance profile; movement; brain; hemisphere dominance; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Musicology; Musikvetenskap; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Title: Brain Gym®? An approach to increase self-knowledge in situations of learning?- A study at the Malmö Academy of Music from a teacher and student perspective. Brain Gym® is a method developed by Paul Dennison in his studies of physiology and aims to eliminate potential blockages during the process of learning. LÄS MER