Sökning: "paula gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden paula gustafsson.

 1. 1. Engagemang på sociala medier : en studie om användarengagemang på skönhetsvarumärkens Instagramkonton

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Gustafsson; Sandra Paula Wlodarska; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; Instagram; sociala medier; informationsarkitektur.;

  Sammanfattning : This study explores what creates engagement on social media, studying user engagement with beauty brands on Instagram. In the last few years, social media has changed the way brands and individuals interact online. Depending on the context, different factors need to be considered in engaging the users. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa barnperspektivet - en kvalitativ studie om tillämpning inom individ-och familjeomsorg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Paula Nowak; My Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :child perspective; discretion; participation; child protection; LAC Looking after children system ; social services; investigations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explain and understand how the child perspective is used in child welfare investigations. The study was based on five interviews with social workers in a municipality in the southern part of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Skotillverkningens fotavtryck -en analys av olika garvningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :GUSTAFSSON PAULA; BORG SOFIA; [2011]
  Nyckelord :läder; vegetabilisk garvning; wet whitegarvning; garvning; lädertillverkning; skinn; skinnsko; kromgarvning; syntetisk garvning; glutaraldehydgarvning;

  Sammanfattning : De senaste åren har stort fokus legat på att tillverkning ska ske på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt inom olika handelsområden och hårdare krav ställs nu även på skoindustrin. Hela läderproduktionen innebär en hög vattenförbrukning samt en hög användning av kemikalier. LÄS MER

 4. 4. Tjejer kan visst vara brandmän. En jämförande studie om genus och jämställdhet i förskolan.

  C-uppsats,

  Författare :Paula Andersson; Kristina Knutas; Anna Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att undersöka ett antal pedagogers föreställningar och tankar kring genusoch genusmedvetenhet i förskolan. Vi gör en jämförande studie på två förskolor med olikaförkunskaper om genus och jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Eget företagande - förverkligande av drömmar om självständighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Eva Gustafsson; Paula Kull; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens västerländska samhälle är det svårt att leva utan pengar. För den som inte har en stor förmögenhet eller väljer att leva genom samhällets trygghetsbidrag krävs en inkomst. Inkomsten kan grundas antingen på att individen säljer sin arbetskraft, anställning eller säljer produkten av sin arbetskraft, eget företagande. LÄS MER