Sökning: "paulina hollstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden paulina hollstrand.

  1. 1. Programmatisk handel för optimering av trafikköp : En studie om att skapa ett verktyg som underlättar annonsering baserat på programmatisk handel

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Oscar Bergling; Paulina Hollstrand; [2016]
    Nyckelord :Programmatic buying; Traffic optimization; Real-time bidding; Supply-Side-Platform; Google Trends; Online marketing; Google Adwords; Programmatisk handel; Google Adwords; Optimera trafikköp; CPM; Annonsering; Cost-Per-Mille; SSP;

    Sammanfattning : Online marketing has resulted in a paradigm shift in the advertisement industry. Programmatic buying is an emerging business model that is very promising for online advertising. In online advertising, revenue maximization is always a key matter for publishers. LÄS MER