Sökning: "paved urban sites"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden paved urban sites.

 1. 1. Framtidens urbana planteringar. En undersökning av östra Europas stäpp som förebild för planteringar i hårdgjorda urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Petter Almgren; [2019-04-12]
  Nyckelord :Urban planting; steppe planting; urban environment; site adapted vegetation; urban vegetation; natural habitats; paved urban sites;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Biologiska strategier hos träd för tillväxt och överlevnad i syrefattig hårdgjord stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alicia Rosati; [2014]
  Nyckelord :floodplain; waterlogging; dendroecological studies; tolerans; syrefattiga miljöer; strategier; översvämning; hårdgjorda stadsmiljöer; träd;

  Sammanfattning : Syrefattiga förhållanden från översvämningar uppstår tillfälligt i hårdgjorda stadsmiljöer och hotar trädens tillväxt och överlevnad. Under perioder av syrefattiga förhållanden uppstår skador på trädets rotsystem och viktiga biologiska processer som fotosyntes och respiration hämmas. LÄS MER

 3. 3. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER

 4. 4. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Osvalder; [2013]
  Nyckelord :klimatanpassning; ny vildhet; översvämning; urban; Helsingborg; H projektet; Bredgatan; dagvatten gestaltning; attityder;

  Sammanfattning : Världen idag förväntas möta stora förändringar i klimatet. Följdeffekterna är många och leder exempelvis till havsnivåhöjningar och intensivare regn. Ökade och varierande mängder vatten i urbana miljöer är en följdeffekt av detta vilket i vissa fall leder till översvämningar. LÄS MER

 5. 5. Klimatsäkrare städer : klimatförändringar, stadsplanering och översvämningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Modin; [2008]
  Nyckelord :klimatförändring; översvämning; klimatsäker; stadsplanering;

  Sammanfattning : The numbers of natural disasters caused by extreme weather are increasing through out the world. A large majority of the research concerning the climate shows that this is a trend that can be expected to continue. LÄS MER