Sökning: "pavilions"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet pavilions.

 1. 1. The Royal Barge Museum - Use of Light in Exhibition Space Design

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jakob Lif; [2020]
  Nyckelord :Light; Boat; Drawings; Haga; Renderings;

  Sammanfattning : The Maritime museum is currently investigating possibilities for an exhibition building housing the ceremony boat the “Royal Barge of Sweden” and 18th century King Gustav III’s leisure boats. I hope to influence this debate with this degree project. LÄS MER

 2. 2. ÄGANDEALTERNATIV GRUNDSKOLOR - En intervjustudie om fördelar, utmaningar och utvecklingsområden med en pragmatisk syn på ägandealternativ för kommunala grundskolefastigheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mariah Ibrahim Norell; Carl Askling; [2019]
  Nyckelord :Primary schools; Municipalities; Private rentals; Municipal ownership; Cooperation; Design; Grundskolor; Kommuner; Privat hyrande; Kommunalt ägande; Samverkan; Utformning;

  Sammanfattning : Den ökande befolkningen i Sverige medför en stor resursansträngning för landets kommuner i arbetet med att tillgodose behovet av skolplatser i ett redan ansträngt läge med överbelagda skolor och eftersatt lokalunderhåll. Skolverksamheten är en av samhällets grundläggande verksamheter och det är kommunens ansvar att tillhandahålla de uppskattningsvis 400 nya grundskolor som kommer att behövas i Sverige inom de närmsta åren. LÄS MER

 3. 3. Elevating the shoreline of Ekerö Centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Nadine Hillebrant; [2019]
  Nyckelord : park ; pavilions ; insertion ; addition ; boat station ; marketplace ; sauna ; public ; elevating ;

  Sammanfattning : What would happen if the outskirts and endings of our towns receive the same affection as their cores? This diploma project will tend to one of these forgotten sites. The shoreline of Ekerö Centrum - A site longing for identity, to become more than it is today. LÄS MER

 4. 4. Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar : en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Flack; [2018]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; utformning; barns lek; barns lärande; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Tillfälliga lösningar för förskoleverksamhet som utgår ifrån paviljonger eller moduler har blivit en vanlig lösning för att tillgodose kommuners behov av förskoleplatser. Då denna typ av lösningar har en tendens att blir fler och långvariga är det viktigt att ställa krav på deras utemiljöer. LÄS MER

 5. 5. Framnäs förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Brian Habib; [2016]
  Nyckelord :Framnäs block; Solna; Kindergarten; Simplicity; Passageway; Kvarteret Framnäs; Solna; Förskola; Enkelhet; Passage;

  Sammanfattning : Det hela började med en väldigt grundläggande tanke om en säker förskola. Trappor är farliga och bör undvikas. För många våningar blir lätt problematiskt. Avgörande för projektet blev det att barnen ska kunna spendera hela dagar på ett och samma våningsplan. LÄS MER