Sökning: "pay dispersion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pay dispersion.

 1. 1. The Effects of Monetary Reward Distribution on Company Performance - Introducing Wage Dispersion Volatility

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Michael Luxemburg; Oliver Hanes; [2018]
  Nyckelord :WDV; CEO salary; wage dispersion; pay gap;

  Sammanfattning : This paper aims to explore the effects of monetary reward distribution within the company on company performance. We introduce a measure called wage distribution volatility (WDV), that captures how the pay gap between the CEO and other employees varies over time. LÄS MER

 2. 2. Prisskillnader för konsumentelektronik i ett online-kontext. De faktorer som påverkar den prisnivå som konsumenter är villiga att acceptera.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Edvard Deutgen; André Granberg; [2017]
  Nyckelord :Price comparison; Consumer electronics; Price dispersion; Willingness to pay; Retailer brand knowledge;

  Sammanfattning : There has been a significant amount of research concerning the effect of retailer attributes and retailer brand attributes on consumer's buying intention. However, there is still a lot to learn about consumer behavior in an online context, especially as it relates to effects on price dispersion. LÄS MER

 3. 3. Does pay dispersion affect firm performance? : A study of publicly traded Swedish firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Axelsson; Emil Ulander; [2017]
  Nyckelord :pay dispersion; firm performance; Swedish firms; tournament theory; fairness approaches;

  Sammanfattning : This thesis investigates the short and long-term effects of pay dispersion on firm performance in publicly listed Swedish firms. Pay dispersion refers to the difference in compensation between or within organizational levels. There are two contradicting theoretical views of pay dispersions effect on firm performance. LÄS MER

 4. 4. Rutiner för kastrering av köttrastjurar på några sydsvenska gårdar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Malin Claesson; Joel Ekberg; [2015]
  Nyckelord :köttras; tjurar; stutar; kastrering; nötkött; arbetsmiljö; rutiner;

  Sammanfattning : I en dikobesättning föds vanligen kalvarna i början på året och går sedan ute på bete under våren och sommaren. På hösten skiljer man ifrån tjurarna från korna i samband med att man stallar in i ladugården inför vintern. Den kommande våren är tjurarna som regel redo för att slaktas och släpps därför inte ut på bete. LÄS MER