Sökning: "payback time"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden payback time.

 1. 1. A case study about the potential of battery storage in Culture house : Investigation on the economic viability of battery energy storage system with peak shaving & time-of-use application for culture house in Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baljot Singh; [2021]
  Nyckelord :Battery energy storage system; power grid; peak shaving; time-of-use; tariff system; battery aging; state of health; and second-life batteries.;

  Sammanfattning : The energy demand is steadily increasing, and the electricity sector is undergoing a severe change in this decade. The primary drivers, such as the need to decarbonize the power industry and megatrends for more distributed and renewable systems, are resulting in revolutionary changes in our lifestyle and industry. LÄS MER

 2. 2. Skogliga biobränslens roll i Stockholm Exergis framtida strategi

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ellinor Danielsson; Jenny Ekman; [2021]
  Nyckelord :solid woody biofuels; district heating; Stockholm Exergi; carbon neutrality; carbon payback time; RED II; forest certication systems; supply chains; price developments; fasta skogliga biobranslen; fjarrvarme; Stockholm Exergi; koldioxidneutralitet; carbon payback time; RED II; skogscertieringssystem; leveranskedjor; prisutveckling;

  Sammanfattning : Studien syftade till att ge en rekommendation angående hur fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi bör utforma sin framtida strategi beträffande fasta oförädlade skogliga biobräanslen. Genom litteraturstudier och intervjuer utreddes dessa bränslens konkurrenskraft utifrån perspektiven klimatneutralitet, politiska direktiv och styrmedel, leveranssäkerhet samt lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Battery Energy Storage Systems in Residential Buildings : A case study of a multifamily building in southern Sweden, exploring profitability, self-sufficiency and environmental performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Agnes Berg; Emelie Detert; [2021]
  Nyckelord :Residential Battery Energy Storage; Energilagring Batterier;

  Sammanfattning : Energy storage is of increasing interest as an enabler of incorporating renewable intermittent power in the power systems globally. There are several technologies for energy storage, and this thesis focuses on battery energy storage systems (BESS). LÄS MER

 4. 4. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Installation av rör- och värmeväxlarsystem för spillvärmeåtervinning vid Boliden Rönnskär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Daniel Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Rör installation; Spillvärme; Energiåtervinning;

  Sammanfattning : Rönnskärsverken in Skelleftehamn is a smeltery owned by Boliden. Rönnskär receives raw materials from Boliden´s mines and electronic materials. The metals that are mined at Rönnskär are mainly copper, lead and zinc, as well the precious metals silver and gold, where copper is the largest volume of the metal production. LÄS MER