Sökning: "payment service"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden payment service.

 1. 1. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på lånemarknaden : En kvantitativ studie om låntagares val av långivare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Billsten; Olle Dolk; [2019]
  Nyckelord :Lån; Digitalisering; Generationer; Kundnöjdhet; Osäkerhet och risk; Förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banker utgör en viktig del i dagens finansiella system med huvudsaklig uppgift att omfördela investeringar och besparingar, fördela risker samt tillhandahålla effektiva betalningslösningar. Lånemarknaden har länge tillhört bankernas säkraste inkomstkälla men digitaliseringens framfart har nu öppnat möjligheter för nya aktörer. LÄS MER

 3. 3. Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Grapenson; Josefin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Digital plånbok; Apple Pay; Samsung Pay; TAM; E-commerce acceptance model; förtroende; risk; PSD2; Diffusion of Innovations.;

  Sammanfattning : Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl. LÄS MER

 4. 4. Frisktandvård : En enkätstudie om tandvårdsanställdas attityder och avtalshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Selin Ahlström; Helena Svensson; [2019]
  Nyckelord :Frisktandvård; tandvårdspersonal; R2; Region Kalmar Län; Tandvårdsstöd;

  Sammanfattning : Prepaid dental care - a questionnaire on dentalstaff attitudes and contract management   Abstract Background: In order to get young people to maintain a continued regular contact with dental care, after they are regarded as paying adults, prepaid dental care was introduced in Västra Götaland in 2007. Prepaid dental care is a payment model in which patients pay a specific amount for their dental care over a three-year period, monthly or annually. LÄS MER

 5. 5. Att digitalisera eller inte digitalisera? : En kvalitativ fallstudie av digitaliseringsarbete hos ett fintech-bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Karlén; Albert Dahm; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital strategies; Digital transformation; Fintech; Digitalisering; Digitala strategier; Digital transformation; Fintech;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart är inget som går obemärkt förbi och det är något som påverkar alla människor mer eller mindre. Det finns olika anledningar till att digitalisera men forskning menar på att det görs i syftet att förändra något till det bättre för att nå upp till ett visst verksamhetsmål eller milstolpe. LÄS MER