Sökning: "pcl-r"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet pcl-r.

 1. 1. Accommodative and Exploitative Management Styles: A Perspective from a Gender Equal Society

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Selander; Enyu Wen; [2020]
  Nyckelord :Management styles; Accommodative; Exploitative; Dark Triad; Hofstede; Masculinity; Femininity; Management; Business; Vinacke; Managerial; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis introduces two management styles labeled “exploitative” and “accommodative” with their fundamental definitions derived from Brenner & Vinacke studies in the 1970’s. Three hypotheses regarding gender, success and age, with the main variable being a gender neutral society, are created and researched through the creation of a questionnaire with the help of statements from the MACH IV, PCL-R, the HR-frame and Hofstede’s masculinity and femininity theories. LÄS MER

 2. 2. "We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Österberg; Johanna Brännmark; [2018]
  Nyckelord :Psykopati; Rättspsykologi; Film; Psykologi; Psykisk störning; PCL-R;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. LÄS MER

 3. 3. Psykopatiska egenskapers inverkan på de anställdas syn på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Hjelm; Melina Nilsson Nikopoulos; [2017]
  Nyckelord :Framgångsrika psykopater; psyopati; gott ledarskap; ledaregenskaper; PCL-R;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mänskliga tigrar : En preferensutilitaristisk diskussion kring hantering av psykopater

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Per Josefsson; [2014]
  Nyckelord :psykopati; psykopater; singer; preferensutilitarism;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utröna huruvida rimligen farliga amoralister kan hanteras kollektivt på ett sätt som är etiskt riktigt. Gruppen rimligen farliga amoralister ges beteckningen "mänskliga tigrar". Diskussionen fokuseras på undergruppen psykopatiska mänskliga tigrar, där psykopati definieras av PCL-R. LÄS MER

 5. 5. På egen risk : om tillförlitlighet och osäkerhet i riskbedömningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stinne Jensdotter; [2013]
  Nyckelord :: HCR-20; Human kinds; Looping effects; PCL-R; Psycopathy; Risk; Validity; VRAG.;

  Sammanfattning : Varje dag utförs riskbedömningar inom rättspsykiatri och kriminalvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka det vetenskapliga underlaget för riskbedömningar. Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av i vilka sammanhang riskbedömningar används och den traditionella uppfattningen av hur området och instrumenten har utvecklats. LÄS MER