Sökning: "pcr analys"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden pcr analys.

 1. 1. The crucial combination of DNA polymerase, qPCR assay and background matrix

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Felicia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Quantitative PCR (qPCR) is a commonly used method today in the fields of molecular diagnostics, forensic and food analysis. The real-time measurements of amplification and quantification of specific DNA molecules is one of many reasons why qPCR is the method of choice. LÄS MER

 2. 2. Metoder för parasitundersökning i fårbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :fFår; parasiter; Haemonchus contortus; poolade samlingsprover;

  Sammanfattning : Infection with endoparasites is a problem in sheep flocks worldwide. In order to avoid treating animals with anthelmintics unnecessarily, or missing animal groups in need of treatment, it is important that there are diagnostic tools that effectively detects sheep groups with a high degree of infection. LÄS MER

 3. 3. Development of a method for the analysis of serglycin proteoglycan gene expression in canine blood samples

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Canine cancer; ; serglycin; ; biomarker; ; qPCR; ;

  Sammanfattning : Cancer is a highly prevalent disease among canine breeds. Nowadays, mainly histology parameters are used to determine the prognosis and for selecting treatment strategies. Due to the high degree of morbidity and mortality in cancer affected dogs, there is a strong need to identify additional diagnostic methods and biomarkers. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan kolik och äggurskiljning från parasiterna Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata : en fall-kontrollstudie vid UDS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philippa Lundahl; [2018]
  Nyckelord :Cyathostominae; Strongylus vulgari; Anoplocephala perfoliata; träckprov; McMaste; EPG; Odling; PCR; obduktione; ELISA; avmaskning;

  Sammanfattning : De vanligaste parasiterna hos häst är Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata. Syftet med den här studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan äggurskiljning av dessa parasiter och kolik. Studien är utförd vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, UDS och 238 hästar ingick i studien. LÄS MER

 5. 5. Etablering av PCR-analys för verifiering av Treponema pallidum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Norrbelius; [2018]
  Nyckelord :polA-gene; Real-time PCR; Syphilis; Treponema pallidum; Ulcers;

  Sammanfattning : Syfilis är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketen Treponema pallidum subspecies pallidum. Laboratoriediagnostik utgörs i första hand av serologiska test tillsammans med kliniska fynd men på grund av olika faktorer är dessa inte helt pålitliga. LÄS MER