Sökning: "peab logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden peab logistik.

 1. 1. Tredjepartslogistik : Kommunikation och dess betydelse inom tredjepartslogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Carlsson; Hampus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :tredjepartslogistik; bygglogistik; logistikplanering; rutiner; kommunikation;

  Sammanfattning : Fallstudier visar att byggtiden på ett projekt kan sänkas med 15–20 procent med en effektiv logistik. Det finns flera studier som pekar på vilka konsekvenser en bristfällig logistik kan medföra, bland annat hävdar forskare att byggbranschens ineffektivitet och jämförelsevis stora kostnader för logistik med andra branscher, beror på det. LÄS MER

 2. 2. Planering inom bygglogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Claesson; Simon Hellgren; William Stenmark; Paolo Zaarour; [2020]
  Nyckelord :Tredjepartslogistik; Förbättringsarbete; Lean; Bygglogistik; Spårbarhet; Logistik; Lagerhanteringssystem; Just-In-Time; Slöserier;

  Sammanfattning : Läsaren till denna studie får ta del av en undersökning där byggföretaget, Peab, och samarbetspartnern inom logistik, Speed, står i fokus. Syftet med studien har varit att undersöka hur planeringen av bygglogistik, med fokus på materialanskaffningsprocessen, ser ut där tredjepartslogistik används och om potentiella förbättringsåtgärder kan genomföras för att minska slöserier. LÄS MER

 3. 3. Logistik vid begränsat utrymme : Jämförelsestudie mellan fyra byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yousif Chyad; Khadija Ali; [2019]
  Nyckelord :Logistics; construction logistics; peab; material; limited speace; experience feedback; APD-plan; time plan;

  Sammanfattning : Planning of material handling in limited spaces has become more relevant in the construction industry and since material cannot always be delivered at the right time in the right place, a delay in the flow chain is created. Each construction site has unique conditions and thus different solutions. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering vid hantering av prefabricerade stomelement

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Christopher Hauke; Björn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Material Handling; Prefabricated Concrete Elements; Wastage; Just-In-Time; Delivery Clauses.; Logistik; Materialhantering; Prefabricerade stomelement; Slöseri; Just-in-time; Leveransklausuler.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på bostäder är idag större än på länge samtidigt som byggbranschen kämpar med pressade byggtider och låga vinstmarginaler. Vinstmarginalen kan ökas genom att effektivisera logistiken och eliminera onödiga kostnader som uppstår i samband med bristande planering. LÄS MER

 5. 5. Logistikmetoden ”sju sorters kakor”till normalstora arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Åberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistik och framförallt problematiken med små upplagsytor blir en allt vanligare situation för entreprenörerna i byggbranschen. Genom ett samarbete med PEAB region Norr studerades byggandet av referensprojektet IKEA i Umeå och den logistiska arbetsmetoden som användes där, ”sju sorters kakor”. LÄS MER