Sökning: "peace plan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden peace plan.

 1. 1. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 2. 2. På rätt plats vid fel tidpunkt? En teoriprövande fallstudie av misslyckandet av Kofi Annans fredsplan i Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Mackie; Gabriel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Ripeness Theory; Zartman; Kofi Annan; Syria; mediation; peace plan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kofi Annans six-point peace plan in 2012 was thought to resolve the ongoing conflict in Syria, which at thas time was on the verge of civil war. Initially the outcome of the peace plan was thought to be positive, only to result in an escalation of military violence leaving Kofi Annan and his peace plan departing Syria without a successful outcome. LÄS MER

 3. 3. Feministisk utrikespolitik - ett medel för stärkt egenmakt och utveckling?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellen Pettersson Forssén; [2019]
  Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; Egenmakt; Förmågor; Jämställdhet; Utveckling; Sverige; Kanada; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige och Kanada är de första och enda länderna i världen vilka deklarerat en feministisk utrikespolitik. Politiken menar att ett ökat arbete för stärkt kvinnlig egenmakt är en förutsättning för att kunna nå de bredare utrikespolitiska målen om fred, säkerhet liksom ekonomisk- och hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. EUs globala strategi – ett regionalt säkerhetsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aina Boris; [2019]
  Nyckelord :The European Union; foreign- and security policy; civil power; normative power; hard power; A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse theoretical analysis of the European Unions foreign- and security policy. I use a discourse theoretical method inspired by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and use their concepts of nodal points, elements, moments and chains of equivalence. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tomas Gustafsson; Benjamin Erkstam; [2019]
  Nyckelord :Postoperative care; postoperative pain; pain management; experience; suffering; Postoperativ vård; postoperativ smärta; smärtbehandling; upplevelse; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv känsla där varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter. Smärta är något nästan alla upplever efter ett kirurgiskt ingrepp och där otillräcklig smärtlindring i den akuta fasen kan leda till svåra komplikationer vilket skapar lidande för patienten samt stora samhällsekonomiska kostnader. LÄS MER