Sökning: "peak load boilers"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden peak load boilers.

 1. 1. Modelling and optimisation of a decentralised heat network and energy centre in London Docklands

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Azeem Janjua; [2018]
  Nyckelord :energy masterplanning; heat network; heat pump; water source heat pump; decentralised heat network; optimisation; low carbon heat;

  Sammanfattning : The following project aims to create a decentralised heat network development methodology which makes best use of heat sources and loads and can be widely applied to evaluate the energy economics of a heat network scheme and energy centre. As the energy transition takes shape, the key is connectivity and the potential now, or in the future to aid progressive development of energy systems and technologies rather than traditional models that consider schemes individually in isolation and not holistically; where with the latter we’re more likely to end up with robust, future-proof solutions. LÄS MER

 2. 2. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 3. 3. Thermal storage solutions for a building in a 4th generation district heating system : Development of a dynamic building model in Modelica

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rickard Eriksson; Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Thermal storage; 4th generation district heating system; dynamic simulation; thermal mass storage; building model; thermal dynamics; building inertia; Värmelagring; 4:e generationens fjärrvärmesystem; dynamisk simulering; byggnadsmodell; termisk masslagring; termisk byggnadströghet;

  Sammanfattning : The world is constantly striving towards a more sustainable living, where every part of contribution is greatly appreciated. When it comes to heating of buildings, district heating is often the main source of heat. During specific times, peak demands are created by the tenants who are demanding a lot of heat at the same time. LÄS MER

 4. 4. Reducering av effekttoppar i Halmstads fjärrvärmesystem : Modellering av ett teoretiskt laststyrningsschema

  M1-uppsats,

  Författare :Karl-Henrik Arvidsson; Sophie Kristensen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On behalf of Halmstads Energi och Miljö (HEM) this paper investigates the possibilities to reduce power peaks in their district heating production through demand side management. The purpose with this paper is to reduce the power peaks with 10 MW and investigate which customers or areas HEM should focus on. LÄS MER

 5. 5. Hårdare utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar : En utredning om MCP-direktivets relevans, innebörd och konsekvenser för Mälarenergi och dess anläggningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Jansson; [2016]
  Nyckelord :MCP; MCP-directiv; emissions; dust; power and heat; biofuels; fluegas cleaning; measurements; eddiciency; MCP; MCP-direktivet; emissioner; stoft; kraft och värme; biobränsle; rökgasrening; mätningar; stoftmätningar; verkningsgrad;

  Sammanfattning : EU har beslutat om ett nytt direktiv som innebär hårdare krav för mellanstora förbränningsanläggningar. Detta direktiv innebär hårdare utsläppskrav och när dessa nya gränser skall efterföljas 2025 eller 2030 är Mälarenergi ett företag som kommer att drabbas. LÄS MER