Sökning: "pecking order teorin"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden pecking order teorin.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar framtagandet av kapitalstrukturen i svenska gasellföretag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Brentman Yregård; Max Guron; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital structure; Trade-off theory; Modigliani Miller; Pecking order theory; Gasell-companies; Kapitalstruktur; Trade-off teoremet; Modigliani Miller; Pecking order teoremet; Gasell; Gasellföretag;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen är en viktig del av företagande som sätter prägel på hela verksamheten, inte minst i små växande företag. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilka påverkningsfaktorer gasellföretag tar hänsyn till, och till vilken grad vedertagna teorier inom ämnet är relevanta, vid utformning av kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; Daniel Sverdrup Bjurenvall; David Langenius; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Market timing teorin; Konjunktur; Reporänta; Sverige; fastighetsbolag.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021 Kurs: FEKH89 Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag. Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. LÄS MER

 3. 3. Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Saanum; Frida Wennberg; Amanda Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :SEO; abnormal avkastning; operationell prestation; window of opportunity; pecking order theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den senaste pusselbiten i nyemissionspusslet Seminariedatum: 3/6 - 2021 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Amanda Bengtsson, Olle Saanum & Frida Wennberg Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: SEO, abnormal avkastning, operationell prestation, window of opportunity och pecking order theory. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan kapitalstruktur och prestation under finanskrisen 2007–2010 : En studie på den skandinaviska marknaden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Eriksson; Charlie Vindehall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Effekten som kapitalstrukturen har på företagets prestation har länge varit ett omtalat ämne. Det finns en stor mängd tidigare forskning som studerat olika infallsvinklar inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer förklarar kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie på svenska onoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Leo Eriksson; Oskar Hansson; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; finansieringsval; skuldsättningsgrad; fastighetsbolag; onoterade bolag; Sverige;

  Sammanfattning : Beslutet om kapitalstruktur kretsar kring vilken utsträckning företaget ska finansieras genom skulder respektive eget kapital och är ett kritiskt beslut för alla företag som är vitalt för dess välmående. Trots decennier av empirisk forskning på området finns dock ingen enhetlig syn om vad som driver företags val av kapitalstruktur. LÄS MER