Sökning: "pecking order"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden pecking order.

 1. 1. Capital Structure Determinants A case study of the European Automotive Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Örjas; Jonathan Peterson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Capital structure; Automotive Industry; Leverage Regressions; Trade-Off Theory; Pecking Order Theory; Determinants of Capital Structure;

  Sammanfattning : The thesis examines what variables explain firms’ choice of capital structure. The report centers around the automotive industry where Europe’s largest automotive manufacturers are the framework for the report. Firms included in the thesis are BMW, Daimler, PSA and Volkswagen. LÄS MER

 2. 2. Har kapitalstrukturen i svenska företag förändrats i och med införandet av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felipe Alvarado; Ludvig Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; redovisningsstandard; kapitalstruktur; soliditet; trade-off; pecking order;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 implementerades en ny redovisningsstandard gällande leasing, IFRS 16. Förändringen resulterade i att leasingavtal endast ska redovisas som finansiell leasing, något som enligt tidigare forskning förväntas förändra företagens kapitalstruktur. LÄS MER

 3. 3. Test of Pecking Order Theory - Empirical evidence from Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars E.O Jacobson; Philip Berneblad; [2020-05-28]
  Nyckelord :Pecking Order Theory; Financing Deficit; Financing Surplus; Capital Structure; Corporate Leverage;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Capital Structure - Testing the Pecking Order Theory on the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2020]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Construction industry; Leverage Regressions; Sweden; Kapitalstruktur; Pecking order teorin; Byggbranschen; Finansiell hävstångsregression; Sverige;

  Sammanfattning : Building new homes and oÿces are vital for the well-being in a country from both an economic sense and from a viewpoint that a growing population needs more housing. For construction companies to be able to meet their objectives, an important issue is the capital structure choice. LÄS MER