Sökning: "pedagoger samling förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden pedagoger samling förskola.

 1. 1. Medan fröknarna dukar : En studie om syftet med samlingen som aktivitet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Blom; Sofie Vikner; [2021]
  Nyckelord :Preschool; circle time; inclusion; exclusion; Förskola; samling; inkludering; exkludering;

  Sammanfattning : Circle time is a permanent feature of most preschools' day-to-day operations. It is an old tradition that still lives on in the world of preschool and is received with mixed feelings from both educators and children, it is also an event where participation, inclusion and exclusion are three major concepts that constantly need to be addressed. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i förskoleverksamheten : belyst ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Björk; Pauline Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Bildstöd; delaktighet; förskola; förskollärare; kommunikation; mångkultur; tecken;

  Sammanfattning : Syftet med studien som har genomförts har varit att ta reda på hur förskollärare arbetar med delaktighet i den dagliga förskoleverksamheten då det blivit synligt för oss att det kan finnas svårigheter med att göra alla barn på avdelningen delaktiga. Anledningar kan bland annat vara barn som av olika anledningar inte vill vara delaktiga eller barn som tar ganska mycket plats på bekostnad av andra barns plats och hur detta då blir en svårighet för förskollärarna. LÄS MER

 3. 3. Digital delaktighet i avgränsade aktiviteter i förskolans vardag : - samling, spontan lek, planerad undervisning och utevistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Nyman; [2021]
  Nyckelord :avgränsade aktiviteter; digitala verktyg; digital delaktighet; förskolebarn; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur användningen av digitala verktyg tog sig uttryck i avgränsade aktiviteter - samling, spontan lek, planerad undervisning och utevistelse, i två olika förskoleverksamheter. Där fokus låg på att synliggöra hur de digitala verktygen användes av både barn och pedagoger, samt vilken kompetens som krävs av pedagogerna för att möjliggöra en digital delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande : På vilket sätt ges barn inflytande i förskolans verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mira Misic; Natalie Hellgren; [2020]
  Nyckelord :förskola; barn; förhållningssätt; inflytande;

  Sammanfattning : Förskolan har ett stort och viktigt uppdrag i att ge alla barn möjlighet och förutsättningar till grunden i ett livslångt lärande. Förskolan ska inbjuda till en spännande och lärorik miljö där barnen lockas och uppmuntras till att utforska och lära sig nya saker samt ta ansvar för och påverka sitt eget lärande. LÄS MER