Sökning: "pedagogers användning av böcker i förskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden pedagogers användning av böcker i förskolan.

 1. 1. Att skapa ett intresse för böcker handlar ju om att man själv älskar det : En studie om bilderbokens fysiska plats på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sven Liljedahl; Madelene Svensson; [2016]
  Nyckelord :Bilderboken; bilderboksmiljö; verktyg för lärande; förhållningssätt; synlighet; plats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett antal förskollärare och deras bilderboksmiljöer undersöka vilken fysisk plats bilderboken har i dessa miljöer. Studien uppkom utifrån tankar kring en intervju med professorn Ann-Katrin Svensson i Lärarnas nyheter. LÄS MER

 2. 2. En tabubelagd bilderbok

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikaela Persson; [2015]
  Nyckelord :Läsintresse; bilderbok; fantasi; tabu; sociokultur;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi utifrån olika frågeställningar intervjuat fem pedagoger från två olikaverksamheter. Den ena verksamheten har litteraturprofil och arbetar terminvis utifrån en valdsagobok. Den andra verksamheten använder bilderboken som ett komplement till andrametoder. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteraturens pedagogiska funktion : Pedagoger om barnlitteraturens roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Marika Brändefalk; [2009]
  Nyckelord :childrens literature; educational function; educators thoughts; developement; barnlitteratur; pedagogisk funktion; pedagogers tankar; utveckling;

  Sammanfattning : AbstractReading books to children is often an integral part in preschool activities. The purpose of thisstudy is to investigate how educators think about the educational function of literature inpreschool activities. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkiga barn i förskola : En studie av pedagogers uppfattningar om tvåspråkighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Azam Mobini; [2008]
  Nyckelord :tvåspråkighet; förskolan; pedagogernas uppfattningar;

  Sammanfattning : Som förälder till tvåspråkiga barn har jag ibland tänkt på vikten av språkutveckling hos tvåspråkiga barn. Under min utbildning på lärarhögskolan blev jag mer intresserad av detta ämne. Som blivande förskollärare kommer jag säkert att möta barn som talar två eller fler språk. LÄS MER

 5. 5. Det är viktigt med böcker, det är liksom hela språket : En studie om pedagogers tillvaratagande av barnlitteratur för att främja barns läsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Therese Larsson; Anna-Maria Norgren; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan tillvaratar barnlitteratur för att främja barns läsutveckling. Forskning om barns läsutveckling, samt pedagogers medvetna val i användning av barnlitteratur och läsning presenteras i uppsatsen. LÄS MER