Sökning: "pedagogical method"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden pedagogical method.

 1. 1. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Daniel Sandström; [2020]
  Nyckelord :lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. LÄS MER

 2. 2. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Lindström; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Sammanfattning : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ Perceptions of the Use of Translanguaging within English Education in Grades 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cajsa Grenner; Niri Hagelin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :code-switching; ESL; L1; L2; perceptions; plurilingualism; multilingualism; translanguaging;

  Sammanfattning : This degree project aims to explore, in the context of translanguaging, teachers' perceptions of the use of pupils’ first language within English as a second language education in Sweden. Following a review of the concept of translanguaging from a historic and pedagogical perspective, teachers’ views on the roles of their pupils’ first and second languages as reported in international research, recent research pertaining to teachers' perceptions and pedagogical methods within translanguaging is highlighted. LÄS MER

 4. 4. Körsång på schemat : En intervjustudie om effekterna av körsång där deltagande är obligatoriskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sara af Klintberg; [2020]
  Nyckelord :chorus singing; singing in a chorus; health; obligatory chorus; amateur chorus; the leader of the chorus; kör; körsång; hälsa; obligatorisk kör; amatörkör; körledare;

  Sammanfattning : Forskning på körsång har visat resultat som tyder på att körsång har positiva effekter för människors hälsa och välbefinnande på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka de upplevda effekterna av att sjunga i kör där deltagandet är obligatoriskt. LÄS MER

 5. 5. Genus och den utställda vikingen : Genusuttryck i vikingautställningen Welt der Wikinger från 1972

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petter Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Museums; exhibition; history museum; museum pedagogy; gender; Viking Age; Museer; utställning; historiskt museum; museipedagogik; genus; vikingatiden;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the temporary museum exhibit World of the Vikings (Welt der Wikinger), created by Sweden’s Statens Historia Museum (SHM), through the lenses of  gender and pedagogical analysis. The exhibit which was planned to be showcased in the German city of Kiel in time for the sailing Olympics in 1972 and had several goals in mind. LÄS MER