Sökning: "pedagogik arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden pedagogik arbetsliv.

 1. 1. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 2. 2. Ömsesidig socialisation? : En studie av organisationsocialisation på en ny verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elma Kapicic; Anela Kapidzic; [2021]
  Nyckelord :new employee; organizational socialization; socialization; organization; uncertainty reduction; newly started business; nyanställd; organisationsocialisation; socialisation; organisation; osäkerhetsreducering; nystartad verksamhet.;

  Sammanfattning : Kunskaper inom området organisationssocialisation bygger mestadels på studier genomförda i relativt stabila organisationsmiljöer. Med utgångspunkt i att dagens arbetsliv snarare karaktäriseras av förändring och utveckling ser vi dock ett behov av kompletterande studier. LÄS MER

 3. 3. Lärandet under en utbytestermin och dess användbarhet senare i arbetslivet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Haraldson; [2021]
  Nyckelord :Exchange studies; study abroad; lifelong learning; formal learning; non-formal learning; informal learning; working life.; Utbytesstudier; utbytestermin; livslångt lärande; livsvitt lärande; formellt lärande; icke-formellt lärande; informellt lärande; arbetsliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelse kring studenters uppfattningar om vad de utvecklat och lärt sig under deras utbytestermin på universitetet, för att sedan skapa kunskap och förståelse för hur användbart det de lärt sig varit ute i arbetslivet, samt att analysera vilken sorts lärande som är relevant i relation till utbytesstudier och arbetslivet. Den teoretiska utgångspunkten var livslångt och livsvitt lärande (Jackson, 2011; Jarvis, 2007) där fokus ligger på att lärande kan ske i olika miljöer och olika åldrar. LÄS MER

 4. 4. Primärvårdssjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar för patienter som lider av övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Fürst; Vanessa Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :fetma; övervikt; prevention; sjuksköterska; primärvård; pedagogik; motiverande samtal.;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett av vår tids största folkhälsoproblem med en världsomfattande spridning. År 2018 beräknas 50 % av den svenska befolkningen lida av dessa metabola åkommor, men trots denna höga siffra finns fortfarande mycket stigmatisering och okunskap inom området. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER