Sökning: "pedagogik ipad"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden pedagogik ipad.

 1. 1. Digital teknik i förskolans vardag : Användandet, artefakterna och förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Johansson; Jonna Järvenpää; [2019]
  Nyckelord :artefakter; digital teknik; förhållningssätt; förskollärare; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala tekniken är i ständig utveckling, samhället är idag mer digitaliserat och den digitala tekniken används på ett helt annat sätt än tidigare. Läroplanen har reviderats med tydligare må lgällande användandet av digital teknik och det har blivit obligatoriskt för förskollärare att arbeta med digital teknik. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens inverkan på förskolan : Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniella Bjälldal; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskolan; ikt; utmaningar;

  Sammanfattning : Inledning Under de senaste åren har digitaliseringen fått alltmer plats i samhället och idag är digitala verktyg och IKT en del av vår vardag. I samband med digitaliseringen har läroplan för förskolan reviderats. Den 1 Juli 2019 ska förskolan börja arbeta med den senaste revideringen Lpfö 18. LÄS MER

 3. 3. Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnperspektiv; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Musikskapande med iPad : en kvalitativ studie om elevers upplevelser av musikskapande med iPad i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Raeel Raissi; [2018]
  Nyckelord :musikskapande; iPad; digitala verktyg; garageband; grundskolor; musikundervisning;

  Sammanfattning : Skapande i olika former är något som vi människor hållit på med under en lång tid. Att skapa musik är också något som musikundervisningen i skolan ska syfta till. Så väl skolan som samhället håller på att digitaliseras allt mer vilket lett till att skapandet i musikundervisningen numera ofta sker med iPads. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen : En studie omlärares kunskaper kring användandet av digitala verktyg.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Holm; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; svenska; iPad; 1-3;

  Sammanfattning : Inledning: Digitala verktyg är något som tar större plats både i elevers vardag och i skolan. Skolverket (2015) menar att eleverna får en djupare förståelse för undervisningen om de får tillfälle att använda digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER