Sökning: "pedagogik kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden pedagogik kreativitet.

 1. 1. Kritiskt tänkande med kreativitetens kraft En intervjustudie av Berättarministeriets verksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Nordqvist; [2023-09-20]
  Nyckelord :Berättarministeriet; kritiskt tänkande; kreativitet; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Berättarministeriet bedriver undervisning för skolor med högt socioekonomiskt index. Sedan drygt tio år tillbaka har stiftelsen tagit emot skolklasser på utbildningscenter i Stockholmsområdet och Göteborg, för att genom undervisning som bygger på berättande och rollspel minska konsekvenserna av skolsegregationen. LÄS MER

 2. 2. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Från ambitioner till pianoteknik : Pianolärarnas ambitioner i arbetet med handställning och spelteknink i Sverige och Armenien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tsovinar Gabrielyan; [2023]
  Nyckelord :Pianoteknik; handledspositionering; pianoundervisning; metodik; skolsystem; ambitioner; speltekniska övningar; nybörjarelev; pianolärarnas ambitioner;

  Sammanfattning : Pianoundervisningen i kultur- och musikskolan formas i hög grad av pianolärarna. Syftet med föreliggande studie är att bidra med mer kunskap i skillnaden mellan två kultur- och musikskolsystem genom att jämföra pianolärarnas beskrivning av handställning och spelteknik i arbetet med nybörjarelever. LÄS MER

 4. 4. Improvisation på trumset : En studie om improvisationsmetoder för elever med begränsad erfarenhet av improvisation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Anton Hägg Meijer; [2023]
  Nyckelord :Trumset; improvisation; kreativitet; skaparglädje; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan arbeta med improvisation med trumsetselever på ett sätt som främjar deras skaparglädje och kreativitet. Studien genomfördes med totalt fyra elever. Två eleverna fick en 40 minuter lång lektion var, och två elever fick en 40 minuter lång lektion tillsammans. LÄS MER

 5. 5. Att spela sin favoritmat – hur låter egentligen lingonsylt? : En studie om hur kreativitet tar sig uttryck i svenska pianoskolor för nybörjare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Thorén; [2023]
  Nyckelord :kreativitet; pianoskolor; improvisation; komposition; interpretation; fantasi; kritisk diskursanalys; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys undersöka vilket utrymme kreativitet ges i läromedel inom pianoundervisning för nybörjare, samt hur denna kreativitet skildras och representeras. Studien definierar kreativitet som förmågan att skapa något nytt och studeras med utgångspunkt i tre olika kreativa aktiviteter: improvisation, komposition samt musikaliskt uttryck och fantasi. LÄS MER