Sökning: "pedagogik och vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden pedagogik och vägledning.

 1. 1. Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt : En undersökning om interkulturell vägledning med fokus på migrationsberättelser - ur vägledarnas synvinkel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marielle Erdin Persson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell vägledning; kartläggning; vägledning; migration; vägledningsmodeller;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet syftar till en förförståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar och reflektera kring vägledningssamtal med elever i migration. Ett annat syfte är att lyfta fram elevernas migraionsberättelser som en del i vägledningssamtalet.  .. LÄS MER

 2. 2. What’s the question? : En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Skoog; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsfrågor; engelskundervisning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Du lär så länge du leker. : Elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens påverkan.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Aneta Josifovski; [2019]
  Nyckelord :Rastverksamhet; lek; sociala relationer; elevpåverkan;

  Sammanfattning : Rasten är en outnyttjad lärmiljö inom skoldagen. Där har elever genom tiderna lämnats åt sitt öde. De ska klara social interaktion, undvika kränkande behandlingar och få tid till rekreation. Många skolor har rastverksamhet för att skapa en bättre miljö på rasterna. LÄS MER

 4. 4. Ayahuascans helande kraft : En kvalitativ studie av utövares upplevelser av arbetet med ayahuasca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Zäther; Emilia Stålnacke; [2019]
  Nyckelord :Ayahuasca; behandling; shamaner; retreats; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska fenomenet ayahuasca retreats och utövarnas upplevelser av detta. Vi vill undersöka vad den generella motivationen bakom sökandet efter ayahuasca är samt på vilket sätt arbetet med ayahuasca retreats skulle kunna tillämpas som en alternativ behandlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljölagens krav på ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; AFS 2015:4; chefskap; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka ledarskapsstilar som kommer till uttryck i arbetsmiljölagen. Studien går igenom olika ledarskapsstilars utveckling med ett fokus på den transformativa ledarstilen. En beskrivning av hur den moderna forskningen ser på ledarskapets påverkan på arbetsmiljön görs kortfattat. LÄS MER