Sökning: "pedagogik teoretisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden pedagogik teoretisk studie.

 1. 1. System och verktyg för identifiering av elever med särskild begåvning - en kvalitativ innehållsanalys av handlingsplaner i svenska kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Matias Hybbinette; Hanna Blåberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :elever med särskild begåvning; intelligens; identifiering; verktyg;

  Sammanfattning : Elever med särskild begåvning och deras behov av stimulans och utmaningar i skolan har uppmärksammats på olika sätt i Sverige under de senaste åren. Flera kommuner har författat handlingsplaner med riktlinjer för hur arbetet med dessa elever ska gå till. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Anttila; Ida Johansson; [2023-02-14]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; skrivsvårigheter; svensklärare; SAMR; TPACK;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, vad säger jag nu? : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av svåra samtal om våld vid ungdomsmottagningar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wilma Lyttegård; [2023]
  Nyckelord :Svåra samtal; Yrkesidentitet; Meningsskapande; Learning by doing;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur lärandet av att hålla svåra samtal sker hos professionella, samt hur detta kan förstås relatera till formandet av en yrkesidentitet. Kunskap i ämnet har genererats genom analys av berättelser från personal på ungdomsmottagningen, baserat på deras erfarenheter av att hålla samtal om våld med unga människor. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla pedagogisk skicklighet inom doktorandhandledning : Handledares upplevelse av stöd inom organisationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bianca Rosenius; Reshad Naimi; [2023]
  Nyckelord :Doktorandhandledning; handledarperspektiv; pedagogisk skicklighet; formellt- och informellt lärande; organisatoriskt stöd; aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pedagogisk skicklighet inom doktorandhandledning. Den handlar också om vad som stödjer handledare inom ramen för deras organisation, samt om vilka effekter detta stöd får för handledarnas utvecklande av pedagogisk skicklighet. LÄS MER

 5. 5. "Jag anser att det finns många som tar demokratin i landet för givet, att folk inte tänker på hur det hade kunnat se ut i exempelvis Sverige om vi hade diktatur i stället!" : En kvalitativ studie om vilka medborgarideal som kännetecknar dagens elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Donna Dehdashtian; Cajsa Kolmodin; [2023]
  Nyckelord :Samhällskunskap; medborgarbildning; medborgarideal; elevenkäter; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Demokratifrämjande och medborgarfostran är några av skolans viktigaste uppgifter och samhällskunskap som ämne besitter unika möjligheter för medborgarbildning i gymnasieskolan. Vilka medborgartyper eller ideal som ses som värdefulla i samhället är därför något som är värt att undersöka hos dagens elever. LÄS MER