Sökning: "pedagogisk grundsyn förskola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pedagogisk grundsyn förskola.

 1. 1. Lika förutsättningar, olika förhållningssätt? : En studie om hur styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur påverkar förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Pernilla Harrysson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svensk läroplan för förskola; Early childhood curriculum; Ramfaktorperspektiv; Frameperspektiv; Pedagogisk grundsyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för olika förskollärares förhållningssätt, i relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Under våren 2017 gjorde vi vår verksamhetsförlagda utbildning på en skandinavisk skola där det arbetade både svenska och engelska förskollärare. LÄS MER

 2. 2. "...och bena blir fulla med spring" : Pedagogisk grundsyn, barns rörelser och kognitiva lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Aino Häggström; Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :motor development; childrens cognitive learning; pedagogical perspecitve; outdoor; movement activity; preschool; rörelseförmåga; barns kognitiva lärande; pedagogisk grundsyn; utomhus; rörelseaktivitet; förskola;

  Sammanfattning : Titel: ”... and legs that will joyfully run…” Pedagogical perspectives, children's movements and cognitive learning. LÄS MER

 3. 3. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk kartläggning : Hur arbetar skolor med behovsinventering inför skrivandet av åtgärdsprogram?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marielouise Lundin; Marie Mellwing; [2008]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; specialpedagogik; kartläggning.;

  Sammanfattning : SammanfattningVi som har valt att skriva om pedagogisk kartläggning heter Marielouise Lundin, 4-9 lärare och arbetar i år 7-9 och Marie Mellwing, fritidspedagog och arbetar på en F-6 skola. Vi valde det här ämnet för att vi genom vår pedagogiska erfarenhet upplever att det inte finns några tydliga svar på hur en kartläggning ska genomföras. LÄS MER