Sökning: "pedagogisk grundsyn människosyn etik samhällssyn kunskapssyn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pedagogisk grundsyn människosyn etik samhällssyn kunskapssyn.

  1. 1. Det dramapedagogiska Klavertrampet : två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

    Författare :Anna Berglund; Anna-Karin Kask; [2009]
    Nyckelord :Drama; dramapedagogik; tyst kunskap; dramapedagogisk grundsyn; dramapedagogiska misstag; fokussamtal; fenomenolog;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn, synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av yrkesverksamma dramapedagoger. LÄS MER