Sökning: "pedagogisk måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden pedagogisk måltid.

 1. 1. Lärarroller under den pedagogiska måltiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Månsson; Isabelle Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :habitus; lärarroll; pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka olika lärarroller som pedagogen kan inta under måltidssituationen. Motivationen till arbetet uppstod efter observationer av olika måltidssituationer under den verksamhetsförlagda utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om pedagogers uppfattningar om pedagogisk måltid i förskolan : Med en induktiv studiedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Julia Österback; [2019]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; måltidsmiljö; barns matvanor; kompetens; resurser;

  Sammanfattning : Österback, J. (2019). A survey about preschool teachers’ perceptions of pedagogic meal. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER

 4. 4. Pasta makaroner, tio miljoner : Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Glaad; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Måltid; Bishop; Observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor pedagogisk potential för lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. På menyn : En kvalitativ observationsstudie om interaktion och lärande vid måltidssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Lindberg; Matilda Wahlström; [2019]
  Nyckelord :måltid; interaktion; observationsstudie; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se om måltiden i förskolan kan ses som en språkfrämjande och pedagogisk aktivitet som leder till barns lärande. För att undersöka detta har observationer med ljudinspelning samt fältanteckningar gjorts på två olika förskolor. LÄS MER