Sökning: "pedagogisk utredning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden pedagogisk utredning.

 1. 1. Pedagogisk utredning En studie om samverkan i utredningen om en elevs behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Grundström; Jennie Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :pedagogisk utredning; utredning av en elevs behov av särskilt stöd; specialpedagog; åtgärdsprogram; lärare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter lärare kan ha av processen att utreda en elevs behov av särskilt stöd. För att besvara syftet kommer området att studeras utifrån följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare samverkan kring utredningen av särskilt stöd? Vilket stöd får lärare av den pedagogiska utredningen? Metod: Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens arbetsuppgifter Handledning, kartläggning och pedagogisk utredning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alma Poljo Keric; Annalena Johansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kartläggning; pedagogisk utredning; profession; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansen, Annalena och Keric Poljo, Alma (2020). Specialpedagogens arbetsuppgifter. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Normalitetens gränser Framträdande diskurser inom det specialpedagogiska fältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Lorek; [2019]
  Nyckelord :diskurs; normalitet; normer; pedagogisk utredning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Han får stora kraftfulla utbrott" -En innehållsanalys av pedagogisk bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Bjurling; Petra Lilienström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk bedömning; pedagogisk utredning; innehållsanalys; skoldokument; värderande ord;

  Sammanfattning : Upprinnelsen till studien var en önskan och intention att belysa och öka förståelsen för ett av grundskolans ofta använda dokument, pedagogisk bedömning. Vår förhoppning är att studien ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Är generella kognitiva nedsättningar orsaken till matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Melkstam; [2019]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter MD ; kognitiva förmågor; pedagogisk utredning; logisk förmåga; läsförmåga; spatial förmåga; exekutiv förmåga; verbalt arbetsminne;

  Sammanfattning : Orsakerna till matematiksvårigheter är fortfarandeomdiskuterade. Vissa forskare lyfter fram domänspecifika förklaringar som grundar sig i kvantitativa och numeriska funktioner medan andra inriktar sig mer på generella kognitiva förmågor som arbetsminne och uppmärksamhet. LÄS MER