Sökning: "pedagogisk verksamhet för yngre barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden pedagogisk verksamhet för yngre barn.

 1. 1. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 2. 2. Yngre barn på ridskola : En studie av yngre barns uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet och hur det kan användas i det pedagogiska arbetet på ridskolan.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Falck; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationell pedagogik; ridskolepedagogik.;

  Sammanfattning : Ridning härstammar från det militära och blev sedan en folksport i och med ridskolans framväxt på 1940-talet. Ridskolan genomgår nu en ytterligare modernisering i det att Svenska Ridsportförbundet (SvRF) uppmuntrar sina anslutna ridskolor till ett gemensamt arbete mot 2025 och visionen framtidens ridskola. LÄS MER

 3. 3. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 4. 4. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Ullberg; Caroline Sandlöv; [2018]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. literacy och betyder i första hand läs- och skrivkunnighet, men kan också ses ur ett vidare perspektiv, vilket även innefattar sociala samspel (Axelsson, 2005). LÄS MER

 5. 5. Estetiska materialiseringar i förskolans ateljéer : En studie av förskoleavdelningars organisering av ateljéer och pedagogers erfarenhet av estetisk verksamhet för yngre barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Joakim Wilmer Holm; Linette Natalie Oddbratt; [2018]
  Nyckelord :Förskola; estetik; ateljé; organisering; miljö; yngre barn; pedagogers erfarenheter; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från tre olika avdelningar. LÄS MER