Sökning: "pedagogiska fördelar med liten skola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden pedagogiska fördelar med liten skola.

 1. 1. Spår av skapande verksamhet i undervisningen på en F-6 skola – Estetiska lärprocessers betydelse för elevers lärande

  C-uppsats,

  Författare :Maria Joelsson; Ulrika Johansson; [2011]
  Nyckelord :Skapande verksamhet; Flerspråkigt klassrum; Esteti;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka spår av skapande verksamhet vi kan hitta på en liten f-6 skola iNorra Bohuslän och vilken betydelse det kan få för barns lärande samt vilka fördelar finns med att låta barn fåuttrycka sig med hjälp av olika estetiska språk. Våra frågeställningar är:Vilken betydelse har skapande verksamhet för elevers lärande?Vilka fördelar/nackdelar finns med ett flerspråkigt klassrum?Hur kan man som pedagog integrera de estetiska ämnena i undervisningen?För att besvara våra frågor har vi genomfört kvalitativa intervjuer med den berörda skolans alla pedagoger, samtenkäter med samtliga elever i årskurs tre till sex. LÄS MER

 2. 2. Pedagogik och framtid för landsbygdens skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marlene Johnsson; [2008]
  Nyckelord :byskolor; elevbrist; landsbygd; nedläggningar; åldersblandat;

  Sammanfattning : I dagsläget läggs många skolor på landsbygden ner. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare på dessa skolor ser på framtiden för sin skola. I studien finns lärares reflektioner över hur det pedagogiska arbetet särskiljer sig på en landsbygdsskola. LÄS MER