Sökning: "pedagogiska grunder"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden pedagogiska grunder.

 1. 1. Grunden för våra demokratiska medborgare genom deliberativa samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Hellström; Jovanovska Isabella; [2021]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; demokrati; elevinflytande; grundskola; medborgarskap; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om hur skolor i Sverige kan arbeta med att fostra eleverna till demokratiska medborgare, detta i relation till styrdokumenten. I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle där samhällets uppbyggnad vilar på demokratins grunder som alla svenska medborgare ska ha kunskap om. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Lergesjö; Lena Jagdell; [2020]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; planering; spontan; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Matematik är en av grunderna i vårt samhälle, matematik finns överallt i vår vardag och flertalet dagliga beslut utgår från matematiska grunder. Förskolans undervisning ska ta tillvara barns egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning i idrott och hälsa : En omöjlig ekvation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Björkenäs-Lamberg; [2019]
  Nyckelord :Undervisning; pedagogik; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Likvärdig bedömning och betygsättning av elevers kunskaper och förmågor är något som ständigt är ett aktuellt område i skolan. Denna studie ämnade undersöka lärares resonemang och tillvägagångssätt för att göra denna likvärdiga bedömning och betygsättning inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Musik i den pedagogiska verksamheten på förskolan. : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik i den pedagogiska verksamheten samt förändringarna i läroplanen kring de estetiska ämnena.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Melinda Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :Music; perceptions; learning objects; curriculum changes; concepts.; Musik; uppfattningar; lärandeobjekt; läroplansförändringar; begrepp.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about what perceptions the preschool teachers have about the pedagogical activities in music, and what perceptions exist about the changes in the new curriculum within the subject of music and what they can contribute to. The survey has been conducted with semi-structured interviews in order to be able to conduct extensive discussions about how preschool teachers perceive or understand something. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av relationell pedagogik i grundskolan -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johan Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; relationell pedagogik; relationer; sociokulturell teori; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractBlomberg, Johan (2018). Lärares uppleveseler av relationell pedagogik i grundskolan –en intervjustudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER