Sökning: "pedagogiska teoretiker i förskolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden pedagogiska teoretiker i förskolan.

 1. 1. I möte med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ida Wiberg; Ida Olsson; [2013]
  Nyckelord :utagerande barn; barn; förskola; handlingsplan; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie är inriktad på hur utagerande barn bemöts i förskolans verksamhet. Forskning visar att om pedagoger har svårt att hantera och stötta de utagerande barnen under de tidigare åren som i förskolan, så löper de en större risk att fortsätta med beteendeproblem i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars attityder till lek i förskoleklassen och skolåren 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Annika Lindgren; Hanna Till; [2006]
  Nyckelord :Lek; Förskolan; Grundskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är många teoretiker och forskare som är överens om att leken är viktig för barns utveckling och stimulerar barns lärande. I förskolan idag är leken ett naturligt arbetssätt för barnen. Även i skolan börjar pedagoger använda sig mer av lek i undervisningen. LÄS MER