Sökning: "pedagogism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pedagogism.

  1. 1. Läraren skapas : – en romans premisser och hur dessa använts för att skapa en textuell helhet

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

    Författare :Patric Eghammer; [2015]
    Nyckelord :Skola; kreativt skrivande; skrivprocess; fokalisering; kommunalisering; pedagogism; Leif Alsheimer; Per Kornhall; Hans Albin Larsson; Inger Enkvist; Eckhart Tolle; Ann Heberlein; David Eberhard; Kjell Espmark; satir; sexskildring; ansvar; förlåtande; Karlskrona;

    Sammanfattning : This essay concerns on how my novel The Teacher was influenced by the Masters course I completed in Creative Writing at Linnaeus University (2012 – 2014). Basically, The Teacher is about a love affair between a teacher and a student. With an intertextual, comparative and structurally inspired method I examine the process of writing my text. LÄS MER