Sökning: "pedal board"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pedal board.

 1. 1. Statistical Analysis of Driver Behaviour and Eco-Driving model based on CAN bus Data

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Rahel Hadgu Gebretsadik; [2015]
  Nyckelord :Fuel consumption; Drivers’ behaviour; Eco-driving; Relevant driving param-eters; Driving efficiency; Clustering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to analyse driving behaviour and to characterize the effectsof an efficient way of driving, termed eco-driving, that enables the driver to reduce fuelconsumption and CO2emissions.The approach used to assess driving style is a collection of data from a CAN bus of acar equipped with OBD-II (on-board diagnostic) system. LÄS MER

 2. 2. Powertrain modeling for realtime simulation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FordonssystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Simon Lind; [2014]
  Nyckelord :Engine; driveline; model; realtime; simulation;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to develop a powertrain model of a vehicle and parametrize itusing non-invasive sensors. The non-invasive sensors available were chassis dynamometer,the pedal robot and the vehicle’s on-board diagnostics which was accessed using a scantool. LÄS MER

 3. 3. Modulbaserat effektpedalbord för gitarrister : Från nördinformation till designprocess

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petter Brorson; [2013]
  Nyckelord :pedal board; product development; modular; modularisation; guitar effects; pedalbord; produktutveckling; modulbaserat; modulär; modulindelning; Modular Function Deployment; MFD; gitarreffekt; effektpedal;

  Sammanfattning : Detta projekt utfördes som examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 22,5 högskolepoäng, vid Karlstads universitet. Som uppdragsgivare stod Reminiscor AB. Uppkomsten av projektet låg i en förfrågan från företaget att utveckla ett moduluppbyggt pedalbord för gitarrister. LÄS MER

 4. 4. Computationally Efficient Model for On-Board Simulation of Heavy Duty Diesel Engines

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Per Darnfors; Alfred Johansson; [2012]
  Nyckelord :Real-time engine model; on-board; driveline prediction; AMT; gear selection;

  Sammanfattning : Simulating the translatory motion of a vehicle during a gear shift gives a good basis to evaluate performance and comfort of a gear shift. This evaluation can be used for gear shifting strategy in an automatic transmission. LÄS MER