Sökning: "pedestrian navigation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden pedestrian navigation.

 1. 1. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 2. 2. Restructuring Suburbia : Introducing Social Space in a Spatially Disperse Neighbourhood

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Love Brostedt; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban morphology; density; densification; accessibility; legibility; spatial configuration; territorial boundaries; public-private interface; sprawl; suburbia; suburban housing estate; Miljonprogrammet; space for activities; spatial appropriation; social sustainability;

  Sammanfattning : Density is more about an experienced nearness to functions and activities than buildingsbeing physically close to each other. Density is interaction, and the intensity of itdepends on accessibility to the functions and activities of the built environment. LÄS MER

 3. 3. Validation of Test Equipment for Active Safety

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jesper Ekstener; [2017]
  Nyckelord :Technology; Teknik;

  Sammanfattning : When testing active safety and Autonomous Emergency Brakes in vehicles many tests are done with a type of rig that simulates, for example, a pedestrian crossing the road in front of the vehicle. This thesis covers a validation of the accuracy of a new similar test-rig that has been developed by AstaZero, the company and test facility where this project took place. LÄS MER

 4. 4. Feasibility Study of Indoor Positioning in a Hospital Environment Using Smartphone Sensors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Joakim Skytte; [2017]
  Nyckelord : Indoor positioning ; smartphone; IMU; Wi-Fi; Dead Reckoning ; Inomhuspositionering; tröghetsnavigering; wifi;

  Sammanfattning : This thesis is a feasibility study of contemporary indoor positioning approaches in an hospital environment using sensor available on Android phones together with Wi-Fi fingerprintingand map information. The purpose is to determine the resolution of pedestrian indoor positioning and whether it is sufficient for room level accuracy. LÄS MER

 5. 5. Indoor localization of hand-held Shopping Scanners

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Lucas Persson; Sebastian Markström; [2017]
  Nyckelord :Indoor navigation; Inertial measurement unit; Dead reckoning; Pedestrian dead reckoning; Bluetooth; Ultra-Wideband; Trilateration; Shopping scanner; Particle filter; Inomhus navigering; Inertial measurement unit; Dead reckoning; Pedestrian dead reckoning; Bluetooth; Ultra-Wideband; Trilateration; Shopping scanner; Partikel filter;

  Sammanfattning : This thesis investigates applicable indoor navigation systems for the next generation of hand-held shopping scanners, on behalf of the company Virtual Stores. The thesis research and review applicable indoor localization methods and ways to combine and evaluate received localization data in order to provide accurate navigation without introducing any other worn equipment for a potential user. LÄS MER