Sökning: "pedestrian tunnels"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden pedestrian tunnels.

 1. 1. Den fysiska miljöns påverkan på upplevd trygghet. En studie om kvinnors upplevda trygghet på spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen, Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lina Berg; Malin Wasberg; [2023-06-30]
  Nyckelord :“Upplevd trygghet”; “Fysisk planering”; “Social hållbarhet”; “Fallstudie”; “Perceived safety”; “Physical planning”; “Social sustainability”; “Case study”;

  Sammanfattning : Perceived safety can affect people's quality of life by causing exclusion and alienation, as well as leading people to avoid certain types of places. Previous studies show that women feel a lower perceived safety in the public environment than men. LÄS MER

 2. 2. Safety in pedestrian tunnels. An interview study of elderly women and urban planners.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Ringeby; [2023-02-03]
  Nyckelord :safety; fear of crime; pedestrian tunnels; elderly; urban planning; walking interviews; vulnerable areas;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Saf(h)er cities : ett gestaltningsförslag för Östertunneln i Gävle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Gävle; trygghet; jämställdhet; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att upplevelser är individuella och skiljer sig mellan olika människor, visar forskning att den upplevda otryggheten i städer är större hos kvinnor än hos män. Otryggheten uppträder främst under kvällar och nätter, vid förfl yttning genom avskilda, ödsliga eller slutna rum. LÄS MER

 4. 4. Kan den fysiska miljön underlätta brott? : Lärdomar från en systematisk analys i Bergsjön, Rinkeby och Vivalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2018]
  Nyckelord :Urban planning; deprived areas; physical environment; crime prevention; CPTED; Routine Activity Theory; functionalism; security; safety; architecture; traffic separation; pedestrian tunnel; street structure; buildings; Samhällsbyggnad; stadsplanering; utsatta områden; fysisk miljö; brottsprevention; brottsförebyggnad; CPTED; rutinaktivitetsteorin; funktionalism; miljonprogrammet; säkerhet; trygghet; arkitektur; trafikseparering; gångtunnel; gatustruktur; byggnader;

  Sammanfattning : Det pågår många brottsförebyggande arbeten idag i Sverige och dessa sker oftast genom sociala insatser, men det är allt för få satsningar som avser den fysiska miljön. Den påverkar oss människor mer än vad vi tror. LÄS MER

 5. 5. Ljuset i tunneln : En studie i hur ljus och färg kan utformas, i syfte att erbjuda en tryggare känsla för fotgängare i befintliga gångtunnlar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Jansson; [2017]
  Nyckelord :Safety; light; colour; underpass; pedestrians; communication; Trygghet; ljus; färg; gångtunnel; fotgängare; kommunikation;

  Sammanfattning : Många människor i dagens samhälle upplever att de känner sig otrygga när de rör sig i utvalda delar av staden. Detta är ofta platser som saknar tillräcklig ljussättning eller känns bortglömda i stadsrummet. LÄS MER