Sökning: "pediatric"

Visar resultat 11 - 15 av 217 uppsatser innehållade ordet pediatric.

 1. 11. Att drunkna utan vatten: en litteraturstudie om att leva med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jamilah Svensson; Lina Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; experience; self-care; suffering; Cystisk fibros; egenvård; erfarenhet; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med CF. LÄS MER

 2. 12. A Web Application for Daily Staff Coordination in Hospital Care

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hampus Adolfsson; Mattias Adolfsson; Daniel Wang; [2019]
  Nyckelord :hospital; care; coordination; schedule; scheduling; cross-platform; productivity; web application; usability; sjukhus; vård; organisering; schema; schemaläggning; plattformsöverskridande; produktivitet; webbapplikation; användbarhet;

  Sammanfattning : Stress and heavy workloads are commonplace for those who work within Swedish healthcare; the issue is exacerbated further by the current shortage of qualified personnel. Therein arises a need for tools to help lessen the burden on the personnel. LÄS MER

 3. 13. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 14. Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Bokström; Henrik Tellefsen; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; anxiety; child; health; perioperative care; preventive; reduce; suffering; surgery; systematic literature review; Anestesi; barn; förebygga; hälsa; lidande; operation; oro; perioperativ vård; reducera; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. LÄS MER

 5. 15. Nursing students experiences of caring for hospitalized children : A qualitative study in Danang, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Hallerfelt; Natalia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Experiences; nursing; pediatric nursing; Upplevelser; omvårdnad; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Aim: To describe nursing students experiences of caring for hospitalized children between 0-5 years old.  Background: Child mortality is most common in the ages between 0-5 years old. Despite the positive development in Vietnam during the last years, children are still a vulnerable group. LÄS MER