Sökning: "pediatric"

Visar resultat 16 - 20 av 220 uppsatser innehållade ordet pediatric.

 1. 16. Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Bokström; Henrik Tellefsen; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; anxiety; child; health; perioperative care; preventive; reduce; suffering; surgery; systematic literature review; Anestesi; barn; förebygga; hälsa; lidande; operation; oro; perioperativ vård; reducera; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. LÄS MER

 2. 17. Nursing students experiences of caring for hospitalized children : A qualitative study in Danang, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Hallerfelt; Natalia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Experiences; nursing; pediatric nursing; Upplevelser; omvårdnad; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Aim: To describe nursing students experiences of caring for hospitalized children between 0-5 years old.  Background: Child mortality is most common in the ages between 0-5 years old. Despite the positive development in Vietnam during the last years, children are still a vulnerable group. LÄS MER

 3. 18. Barnsjuksköterskans upplevelse av att anmäla oro för barn. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josephin Ahlby; Fredrik Gåård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Motorisk aktivitet och ledrörlighet hos barn med Cerebral Pares i Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Petra Staaf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Cerebral Pares (CP) är den vanligaste motoriska funktionsnedsättningen i högin­komstländer. Barn med CP har alltid en avvikande motorik och utvecklar ofta nedsatt passiv led­rörlighet (PROM). Kunskap om motorik och ledrörlighet hos barn med CP i låginkomstländer är begränsad. LÄS MER

 5. 20. Operationssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn under fem års ålder intraoperativt

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnéa Wehrli; Ghazal Pourkashkooli; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; upplevelse; barn; intraoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Operating theatre nurses receive training in adult perioperative nursing education, but only little or no teaching is given at all about how to care for children. Sometimes children are also operated in adult wards. LÄS MER