Sökning: "pediatric"

Visar resultat 6 - 10 av 259 uppsatser innehållade ordet pediatric.

 1. 6. Simuleringsträning, att träna på en docka eller barnet? : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Henriksson; Tina Ögren Johansson; [2020]
  Nyckelord :Akuta situationer; arbetsledare; miljö; teamarbete; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att överbrygga klyftan i kunskap och erfarenhet, har simuleringsträning visats vara effektivt för att hantera akuta situationer. Simuleringsträning är unik då den går att skräddarsy för att utbilda personal i specifika tekniska färdigheter, kommunikation, teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 2. 7. Att arbeta med barns skärmanvändning, specialistsjuksköterskors erfarenheter : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Naima Osman; Sara Bolmvik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Services; Parents; Pediatric Nurses; Screen Time; Qualitative Research; Barnhälsovård; Barnsjuksköterskor; Föräldrar; Kvalitativ forskning; Skärmtid;

  Sammanfattning : Background: Children's screen usage has increased in recent years and parents' screen usage has strong association with children's screen usage. When the specialist nurse works based on family-centered nursing, conversations about screen usage can include the whole family. LÄS MER

 3. 8. Föräldrars delaktighet i deras barns behandling av fetma : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Fornander; Maria Hamlin; [2020]
  Nyckelord :Pediatric obesity; pediatric nurse; participation; family nursing; qualitative research; Barnfetma; barnsjuksköterska; delaktighet; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma hos barn är ett stort växande hälsoproblem som bland annat kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och låg livskvalitet. Det är av stor betydelse att upptäcka fetma vid tidig ålder för att minska risken för följdsjukdomar. Föräldrarna är viktiga för deras barns behandling av fetma. LÄS MER

 4. 9. Barn på sjukhus – föräldrars upplevelse av omvårdnad. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Kling; Anna Tholén; [2020]
  Nyckelord :Child; Hospitalization; Nursing care; Parent; Perception; Barn; Föräldrar; Omvårdnad; Sjukhusvistelse; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2018 vårdades över 80 000 barn på svenska sjukhus. Föräldrars upplevelse av omvårdnad vid deras barns sjukhusvistelse påverkar i hög grad barnets upplevelse av vården. Vårdsituationen är skrämmande och okänd; trygga föräldrar ger trygga barn. LÄS MER

 5. 10. Fysisk Aktivitet hos Barn och Ungdomar med IBD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Gustafsson; Jennie Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory Bowel Disease; Ulcerative Colitis; Crohn´s Disease; Children; Adolescents; Physical activity; Exercise; Health;

  Sammanfattning : Background Pediatric IBD can limit the dayly life and is associated with psychosocial strain and future illness. However, physical activity and exercise are at great importance through childhood. LÄS MER