Sökning: "pediatrisk onkologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden pediatrisk onkologi.

 1. 1. Sjuksköterskans roll inom familjecentrerad barncancervård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Isaksson; [2021-10-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; kommunikation; pediatrisk onkologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans stöd till föräldrar i pediatrisk palliativ vård inom onkologi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline van Dijck; Hanna Tykö; [2021]
  Nyckelord :Nurse; paediatric; palliative care; parents; support; Föräldrar; palliativ vård; pediatrik; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården som finns i all hälso- och sjukvård syftar till att stödja livskvalitén hos patienter som har en progressiv och livshotande sjukdom eller skada. Föräldrars mest traumatiska erfarenhet är när deras barns kurativa behandling mot cancer övergår till palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Ängeln i rummet : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nylén; Cedlöf Antonia; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; omvårdnad; pediatrisk onkologi; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 400 000 barn världen över av cancer. I höginkomstländer botas över 80% av fallen och i låginkomstländer betydligt lägre, 15–45%. Omvårdnaden av ett barn med cancerdiagnos kan vara utmanande och påfrestande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alicia Andersson; Linda Meguedad; [2020-08-06]
  Nyckelord :Pediatrisk onkologi; sjuksköterska; perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige lever cirka 1,6 miljoner barn. Minst ett barn drabbas dagligen av cancer,vilket gör sjukdomen till den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Bakgrund:Cancer hos barn är ett komplext område och det kräver därför sjuksköterskor med godkunskap för att utföra omvårdnad av barn och familj. LÄS MER

 5. 5. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER