Sökning: "pedis"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet pedis.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Marco De Pedis; Anders Lynner; Dan Madsen; Johannes Sperling; [2013]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; lasarett; operationsavdelning; personsäkerhet; riskidentifiering; simulex; säkerhetsmarginal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is made in order to evaluate the safety, in case of a fire, of personnel and patients in the surgical facilities at Helsingborg General Hospital. The problem that arises in this report is regarding the evacuation of patients that are undergoing surgery. LÄS MER

 2. 2. Pyrotechnically Generated Aerosols ability to extinguish cable fires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Marco De Pedis; Oskar Jonsson; [2013]
  Nyckelord :PGA; Pyrotechnically Generated Aerosols; suppression; electrical fire; cable fire; high risk facilities; decision tool; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aimed to evaluate the use of Pyrotechnically Generated Aerosols in electrical fires. To represent a common starting point for these fires, a cable fire ignited by a shortcut was chosen. In order to do this in a realistic way, a new method with heating the cables from the inside was used. LÄS MER

 3. 3. Är Treponema-arter möjliga etiologiska agens till öronnekros hos gris?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Niclas Högberg; [2010]
  Nyckelord :öronnekros; spiroket; Treponema; Treponema pedis; öronbitning; nekrotiska hudsår; gris; necrotic ear syndrome; spirochete; porcine; pig; ear biting;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att utreda om Treponema-arter är tänkbara etiologiska agens till öronnekros hos gris. Sjukdomen drabbar främst unga djur och då framförallt efter avvänjning. Symptomen yttrar sig som ytliga lesioner eller nekroser på ytterörat och det är vanligt att många djur drabbas vid samma tidpunkt. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av vårdpersonalen i mötet vid cytostatiskabehandling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Monika Bondegaard-Lautrup; Anna De Pedis; [2004]
  Nyckelord :bröstcancer; cytostatika; mötet; ömsesidig förståelse; uppfattning; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bröstcancer är ett av de största hälsoproblem för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av ömsesidig förståelse i det vårdande mötet med vårdgivaren vid cytostatikabehandlingen. LÄS MER