Sökning: "pedometer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet pedometer.

 1. 1. Arbetspendling vid LM Ericsson år 1949 och 2019

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Svensson; [2019]
  Nyckelord :Ericsson; arbetspendling; färdmedel; Kontakten;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp anställda vid Ericsson i Kista pendlar till arbetet, hur långt avståndet är till arbetet och hur lång tid det skulle ta att cykla. Insamlade data kommer sedan att jämföras med svaren från undersökningen år 1949. LÄS MER

 2. 2. Hur skulle en navigeringsapplikation kunna uppmuntra till fysisk aktivitet för människor med mild demenssjukdom?

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Sabina von Essen; Hernik Waardahl; [2018]
  Nyckelord :Navigation; design; dementia; technical aids; physical activity; smartphone; application; Navigering; design; demens; tekniska hjälpmedel; fysisk aktivitet; smartphone; applikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lever människor ännu längre och med en ökande medellivslängd så blir kognitiva sjukdomar som demens allt vanligare. Utan något botemedel i sikte och med ineffektiva behandlingsmetoder så finns ett stort behov av att förbättra livskvalitén för de drabbade. LÄS MER

 3. 3. I rörelse : En komparativ studie av nivå och mängd fysisk aktivitet hos elever på gymnasiesärskolan jämfört med gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Igor Engström; Martin Segerlund; [2017]
  Nyckelord :Physical activity; MVPA; physical education; mental retardation; heart rate; pedometer; Gymnasiesärskola; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; utvecklingsstörning; MVPA; pulsmätare; stegräknare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra mängden och nivån på fysisk aktivitet under skoldagen, där även lektioner i idrott och hälsa ingår, hos elever på gymnasie- och gymnasiesärskolan. Metod: Målgruppen utgjordes av en klass från gymnasiesärskolan bestående av sex elever och45 elever från fyra klasser från årskurs 1–3 i gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Linnea Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :brunstregistrering; mjölkkor; effektivitet; noggrannhet; oestrus detection; dairy cattle; efficiency; accuracy;

  Sammanfattning : Med dagens växande besättningar är det svårare att upptäcka brunst hos mjölkkor genom visuell observation. Detta leder till ekonomiska förluster, minskat genetiskt framsteg, högre inkalvningsålder och längre kalvningsintervall. LÄS MER