Sökning: "peer influence"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden peer influence.

 1. 1. Grupptryckets & kamratinflytandets roll i ungdomsbrottslighet Om tidigare kriminellas erfarenheter av brottslighet under ungdomstiden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Granfeldt; Hailey Nguyen; [2021-05-31]
  Nyckelord :peer pressure; peer influence; juvenile delinquency; prevention measures;

  Sammanfattning : The present qualitative research aims to study the role of peer pressure- and influence injuvenile delinquency and what measures are seen as relevant to work against it. A total offive interviews were made with former male criminals to investigate their experience of peerpressure- & influence during their adolescence (15-20 years old). LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
  Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

  Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER

 3. 3. Using Corrective Feedback to Improve Grammatical Accuracy in Student Writing in the EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alexander Rau; Caroline Johansson; [2021]
  Nyckelord :Grammar; ESL; EFL; SLA; Corrective Feedback; Accuracy; Writing Skills; Indirect Feedback; Direct Feedback; Focused Feedback; Unfocused Feedback; Meta-linguistic Feedback; Dynamic feedback;

  Sammanfattning : With the rise of English as the go-to language in the world, it has also become an important subject in the Swedish education system, aimed at preparing students for the English requirements expected of them in higher education and business. However, communication and content have become the main focus in the classroom, with grammar and accuracy being judged as variably important from teacher to teacher. LÄS MER

 4. 4. Läxor i matematikundervisning : hur samverkar elever, föräldrar och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics teaching; mathematics homework; middle school; grades 7-9; the family s influence in mathematics learning; Matematikundervisning; matematikläxor; grundskola; årskurs 7–9; familjens påverkan i matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka relationer mellan matematikundervisning och matematikläxor i högstadiet. Litteraturstudien ska besvara vilken betydelse matematikläxor har för elever, föräldrar och lärare. LÄS MER

 5. 5. Inställningar till avancerad vårdplanering hos patienter med cancerdiagnos : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jeanette Johansson; Pernilla Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Patients; Advance care planning; ACP; palliative care; cancer; Patienter; Avancerad vårdplanering; ACP; palliativ vård; cancer;

  Sammanfattning : Background: Globally, cancers are the second leading cause of death. When the cancer can no longer be cured, the care can be re-focused to palliative care. It is then important for patients to be able to participate and influence their care, and the quality of life for patients improves. LÄS MER