Sökning: "peer relations"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden peer relations.

 1. 1. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  Master-uppsats,

  Författare :Sörensen Frantzich; [2019-03-11]
  Nyckelord :interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. LÄS MER

 2. 2. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  Master-uppsats,

  Författare :Emma Frantzich Sörensen; [2019-01-30]
  Nyckelord :interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar med fokus på språklig sårbarhet – en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stina Fabianowska Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; språkstörning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka aktuell forskning om vilka anpassningar och metoder som används i undervisningen för elever språklig sårbarhet i andra länder, främst Europa. En systematisk litteraturstudie går ut på att sammanställa och analysera resultat av forskning publicerad i vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Adoption of high-technology products in emerging markets: The ACE-1 advanced biomass cookstove in rural Cambodia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anne Baltruschat; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Energy access; Clean cooking; Advanced biomass stoves; Adoption;

  Sammanfattning : This study examines the adoption of clean cooking technologies in developing countries with a focus on the ACE-1 advanced biomass stove (ABS). Marginalized communities in rural environments are often exposed to high levels of Household Air Pollution (HAP) due to the common use of traditional cookstoves. LÄS MER

 5. 5. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER