Sökning: "pellets"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet pellets.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Effekten på artsammansättning i växtsamhällen vid betning av Rangifer tarandus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emilie Voss-Schrader; [2023]
  Nyckelord :grazing pressure; Rangifer tarandus; species composition; vegetation analysis; Malla Strict Nature Reserve;

  Sammanfattning : The fact that large herbivores, such as Rangifer tarandus, play a part in shaping its environment through grazing and trampling of the ground is widely acknowledged today, as well as that these factors have the potential of affecting regional patterns and even global climate. This study investigated whether a considerable increase in grazing by R. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av RCM : Tillämpning av RCM i syfte att öka tillgängligheten för en produktionsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Anton Nordström; [2022]
  Nyckelord :Availability; RCM; FMEA; Maintenance; Tillgänglighet; RCM; FMEA; Underhåll;

  Sammanfattning : Företaget LKAB producerar järnmalmspellets i förädlingsverk i Svappavaara. Dessa förädlingsverk har haft en oväntat låg tillgänglighet under 2021. Denna låga tillgänglighet har lett till en oförmåga att producera enligt uppsatt budget. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av kvalitetsvariation i enlighet med ISO 3084

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Cecilia Tylstedt; [2022]
  Nyckelord :Iron Ore Pellets; LKAB; Quality Variation; ISO 3084; ISO 3082; Järnmalmspellets; LKAB; Kvalitetsvariation; ISO 3084; ISO 3082;

  Sammanfattning : Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är ett av Sveriges äldsta industriföretag som bedriver världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning och deras huvudprodukt är järnmalmspellets. Hög och stabil kvalitet är av stor vikt för LKAB, därav är kvalitetskontroll en av deras nyckelaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Three-Dimensional Cartilage CultureModel – Cell Culture and Analysis ofChondrogenesis

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Mario Zambrana; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Articular cartilage injuries are a major challenge in orthopedic surgery. Articular cartilage has a low metabolic activity, and it is avascular. Therefore, when injuries occur cartilage has a limited capacity to fully regenerate. LÄS MER