Sökning: "penetration depth"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden penetration depth.

 1. 1. Daylight prediction based on the VSC - DF relation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ance Olina; Nevila Zaimi; [2018]
  Nyckelord :Vertical Sky Component; Daylight Factor; building typology; Radiance simulations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In 2017, 255 of Sweden's 290 municipalities reported a shortage of residential housing (Boverket, 2017). The answer is to build more. Due to urbanization pressure, concerns for saving valuable agricultural land, growing national and EU demands on energy-efficiency, there is an increasing number of new and dense urban developments. LÄS MER

 2. 2. Implementation and Validation of Algorithm forEstimating the Possible Power of Curtailed Wind Turbines Exposed to WakeEffects

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Loïc Defour; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In countries with high wind power penetration such as Denmark and Germany, wind farms are now requested to provide ancillary services. This implies that wind operators like Vattenfall must curtail (down-regulate) their farms from their possible power so that power reserves can be used in case of an outage in the electrical network. LÄS MER

 3. 3. A geophysical survey (TEM; ERT) of the Punata alluvial fan, Bolivia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Joakim Mårdh; [2017]
  Nyckelord :electromagnetic; geophysics; TEM; Punata; alluvial fan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Punata alluvial fan, situated in central Bolivia (Valle Alto) between the Altiplano and the lowlands, is an important aquifer for the local rural population. Due to rapid development and population growth in the area, the demand for fresh water has increased in recent year. LÄS MER

 4. 4. Markpackning : påverkan på markens fysikaliska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Robert Ekholm; [2016]
  Nyckelord :jordbearbetning; markpackning; markfysik;

  Sammanfattning : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. LÄS MER

 5. 5. Markpackning : påverkan på markens fysiologiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Robert Ekholm; [2016]
  Nyckelord :jordbearbetning; markpackning; markfysik;

  Sammanfattning : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. LÄS MER